Who's the midseason NBA MVP: James Harden or Giannis Antetokounmpo?

#TeamHarden
#TeamGreekFreak
Who's the midseason NBA MVP: James Harden or Giannis Antetokounmpo?